CURSUS

'CAREER DEVELOPMENT'

VOOR PODIUM ARTIESTEN

12 NOV t/m 24 DEC 2020

3 DINSDAG-AVONDEN ONLINE VIA ZOOM

Artiest zijn in het dagelijks leven komt dagelijkse uitdagingen! Hoe blijf je trouw aan je product en/ of jezelf? Wat zijn je plannen en verwachtingen en hoe ga je om met onzekerheden in je professionele carrière? In deze cursus van 3 weken ‘zoomen’ we in op de persoonlijke aspecten van je leven als uitvoerend artiest. We zullen het hebben over onderwerpen als creativiteit en (faal)angst, in-between-jobs, time-management, omgaan met tegenslagen of kritiek. En natuurlijk zal ik proberen al je persoonlijke loopbaanvragen te beantwoorden. Dit is een cursus voor alle kunstenaars uit verschillende disciplines. Een geweldige manier om geïnspireerd te raken en anderen te inspireren.

In samenwerking met het Keep an Eye foundation en het Amsterdams Kleinkunst Festival

KOSTEN VOOR 3 KEER OP DE DINSDAGAVOND VAN  19.30-21.30:

Euro 36,-

Being an artist in every day life comes with its every day challenges! How do you stay true to your product and/or yourself? What are your plans and expectations and how do you cope with insecurities in your professional career? In this 3 week course we ‘zoom’ in on the personal aspects of your life as an artist. We will talk about subjects like creativity and fear (of failure), in between jobs, time management, how to deal with setbacks or criticism. And of course I will try to answer all of your personal career-questions. This is a course for all artists from different disciplines. A great way to get inspired and inspire others. 

 

In collaboration with the Keep an Eye foundation and the Amsterdam Kleinkunst Festival

FEE FOR 3 TIMES ON TUESDAY EVENING FROM 19.30-21.30:

Euro 36, -